01 April 2011

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Phần 1: DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG

Như đã hứa từ chương trình vol.3, lần này CCX và AprilRain đã thực hiện một chương trình radio khá đặc biệt,một chương trình chỉ tòan những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những cảm xúc của hai mùa mưa nắng ...


Việt Nam ko có sắc thu vàng rực, ko có mùa đông tuyết rơi ... nhưng chỉ cần mưa và nắng cũng đã đủ để gọi tên bốn mùa ... Cảm nhận cũng ko vì thế mà nhạt đi ... chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng lại trong những tình khúc Trịnh trong phần Nắng - DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG nhé ...

Có một trò chơi nhỏ, các bạn thử đoán tên của các ca khúc mà CCX và AprilRain đã sử dụng trong chương trình radio này xem ... gửi ngay về cho CCX (dùng chức năng tin nhắn nội bộ). Sẽ có một phần quà "cây nhà lá vườn" cho bạn nào đóan chính xác và sớm nhất!

Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với chương trình kỳ này nhé

+ DOWNLOAD FILE MP3 128KB - TẠI ĐÂY (MEDIAFIRE)
Xin chân thành cảm ơn anh SAS, anh Gà Choai, anh Phương kính-cận đã giúp đỡ CCX và AprilRain thực hiện chương trình này !


Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát