01 April 2011

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Phần 2: NHỮNG NỐT LẶNG CỦA TÌNH YÊU... Cuối cùng thì sau khá nhiều lần thất hứa, phần 2 của kỳ Radio nhạc Trịnh cũng được CCX và AR hoàn thành trong một ngày trời Sài Gòn nắng như đổ lửa ... thật lạ là nắng thiệt là nắng như vậy, nhưng lại ...'mần' một kỳ radio dính dáng khá nhiều đến mưa, những ngày mưa, những chuyện tình trong mưa ... và những tình khúc mưa của Trịnh Công Sơn ... Lạ hơn nữa là sau ngày hôm đó, Sài Gòn lại trở chứng nổi mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, khiến cho .... đường truyền ADSL cứ tèn tèn, radio làm xong rồi mà mãi chẳng up lên được ...

Nhưng rồi mưa thì cũng tạnh, sáng thứ 2 đầu tuần trời lại rất đẹp như thế này, nắng cũng nhè nhẹ và sau bao nhiêu khó khăn thì AprilRain cũng up xong file Radio ... Mong là dù hôm nay trời ko mưa, nhưng chương trình lần này đủ để gợi lại trong lòng người nghe một chút cảm xúc của những ngày mưa...+ DOWNLOAD FILE MP3 128KB - TẠI ĐÂY (MEDIAFIRE)
TB: Do đang bị cảm và viêm họng, nên giọng của ARain hơi có vấn đề, hiz hiz.

Nguon : taoxanh.net
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát