25 April 2011

"Offline Hát văn 4 & diễn xướng" của Nguyễn Việt Dũng


 CHÚA NGUYỆT HỒ
Chúa Nguyệt Hồ hay còn gọi là Nguyệt Nga Công Chúa, là vị nữ thần được thờ tự tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế ,tỉnh Bắc Giang. Chúa bà được tôn xưng là vị thánh ban lộc danh và tài bốc bói cho các thanh đồng mang căn mệnh ngài.  diễn xướng giá đồng “Chúa Nguyệt Hồ” do sự thể hiện của Chị Giang ( Hà Nội )


 QUAN LỚN ĐỆ TAM
Trạnh giang biên doành ngân sở Bắc
Ánh vầng hồng soi rạng Nam minh
Ngài con vua Bát Hải Động Đình
Đệ Tam Thái Tử giáng sinh đền rồng.

Quan Lớn Đệ Tam hay còn gọi là Đệ Tam Vương Quan, Bơ Phủ Vương Quan, Đệ Tam Hoàng Thái Tử…. Ngài đứng ngôi vị thứ ba trong hàng Quan Lớn Đền thờ ngài được lập ở nhiều nơi, trong đó nổi danh là: đền Lảnh Giang, Duy Tiên, Hà Nam và đền Xích Đằng, Hà Nam. Quan Lớn thường ngự về đồng với sắc phục mầu trắng, khăn áo có thêu rồng hổ, diện mạo oai phong. Bản chầu văn ca ngợi sự tích Quan Lớn, thường được hát với điệu dọc bắc và phú nói


Giá đồng : Chầu bé
 ÔNG HOÀNG MƯỜI

Đất Nghệ An anh hùng hào kiệt
Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa
Vung gươm lên ngựa đề cờ
Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam

Câu hát từ thủa nào còn vang vọng, giúp ta gợi nhớ công lao người anh hùng cứu nước.
“Ông Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan Phủ Giày

Đức Hoàng Mười , hay còn gọi là ông Hoàng Thập, Đệ Thập Thánh Hoàng là vị anh hùng được thờ tại Đền Mỏ Hạc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An – Đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày mồng 10 tháng 10 là ngày giỗ trọng của Đức Hoàng Mười.Cung văn Tham gia chương trìnhMC  : A Quang  và anh Anh Tuấn
Nguồn :  Facebook   Nguyễn Việt  Dũng  
Lời dẫn :  Soạn giả Phúc Yên
Các bạn có thể xem thêm ảnh ở địa chỉ : FACEBOOK
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát