25 April 2011

Bộ ảnh OFFLINE 4 của anh Đoàn Kỳ Thanh tặng blog


CHẦU ĐỆ TỨ- CHẦU LỤC
Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai, hay còn gọi là Đệ Tứ Thánh Chầu, Chiêu Dung công chúa, Mai Hoa công chúa…. Ngài đứng ngôi vị thứ tư trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu. Chầu bà giá ngự về đồng với sắc phục mầu vàng. Chầu văn hát theo điệu dọc và cờn.
Chầu Lục là vị thánh người Nùng được thờ chính tại đền Lục Cung, thuộc thôn Chín Tư, xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn. Chầu bà thường giá ngự về đồng với sắc phục mầu xanh chàm, mầu xanh lam đậm, chầu văn hát theo điệu xá thượng.CHẦU BÉ
Chầu Bé là vị thánh người Nùng được thờ tại đền Bắc Lệ, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn. Thánh Chầu thường giá ngự về đồng với sắc phục mầu đen, xanh đen hoặc xanh chàm… ,chầu văn hát theo điệu xá thượngCÔ BƠ
Dù ai buôn bán đâu đâu
Mười hai tháng sáu rủ nhau mà về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mười hai tháng sáu thì về Ba Bông

Cô Ba Thoải hay còn gọi Cô Bơ Thoải , Cô Bơ Thác Hàn, Cô Bơ Bông là vị Thánh Cô đứng ngôi vị thứ ba trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Đền thờ chính của Cô là đền Ba Bông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tiên Cô thường ngự về đồng với sắc phục mầu trắng, đầu vấn khăn vành dây. Sau khi khai quang, Tiên Cô chèo thuyền theo điệu múa đôi mái chèo.


CÔ SÁU
Cô Sáu Sơn Trang hay còn gọi là Cô Sáu Lục Cung là vị Thánh Cô thứ 6 trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Tiên Cô hầu cận Chầu Lục trong đền Lục Cung, tỉnh Lạng Sơn. Tiên Cô thường giá ngự về đồng với sắc phục màu xanh chàm, mầu xanh lam, hoặc mầu tím – chầu văn hát theo điệu xá thượng.


 CÔ BÉ
Trong các giá đồng, có thể nói giá Cô Bé Thượng Ngàn là giá đồng vui tươi, hào hứng nhất.
Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnh
Đỉnh non bồng một cảnh sơn trang
Xinh thay một thú Cô Bé Ngàn
Bầu Trời cảnh Phật phong quang bốn mùa
Trên bát ngát trăm hoa đua nở
Dưới cảnh rừng bầy thú dạo chơi
Chim bay chấp chới mọi nơi
Cá theo dòng nước đua bơi vẫy vùng


Hình ảnh : Đoàn Kỳ Thanh ( Nhà báo )
Lời dẫn : Soạn giả Phúc Yên


( ĐỂ XEM HÌNH ẢNH TỐT HƠN CÁC BẠN KÍCH TRỰC TIẾP LÊN ÀNH ) 
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát