26 June 2016

Lớp Hướng Dẫn Lên Khăn Áo Trong Tín Ngưỡng Hầu Đồng
Nhìn vào hệ thống trang phục khăn áo hầu đồng và phục trang trong nghi lễ hầu Thánh
chúng ta biết được sự phong phú của trang phục người bách Việt qua mầu sắc từng dân tộc,trải qua các triều đại thời kỳ phong kiến khác nhau.

Vì thế yếu tố tạo nên một buổi hầu đồng thành công không thể thiếu khăn áo hình thành nghi thức trong hầu bóng.
Những bộ trang phục này không chỉ để giới thiệu cho người xem biết nhiều hơn
về các giá đồng mà còn là hình tượng văn hóa"bản sắc vùng miền các dân tộc
được đúc kết từ nhiều thế hệ của người Việt Nam ta.Tôn thờ tổ tiên những anh hùng liệt nữ có công dựng nước và giữ nước
Nhằm gìn giữ bảo tồn phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của cư dân vùng lúa nước . Nghi Lễ Hầu Thánh là nét giêng có của Người Việt hay tạm gọi là Đạo Mẫu hệ thống Điện Thần Tứ Phủ vì vậy chúng tôi đang thực hiện, cũng như Hướng Dẫn cho các bạn học viên các lề lối trang phục lên khăn là điều mà Diễn Đàn luôn tâm huyết và mong muốn được truyền tải cho các bạn quan tâm , có nhu cầu tìm hiểu và hơn cả Hiểu đúng để thực hành tốt công việc của một Thanh Đồng , Người con của Mẫu , Phụng sự việc Tiên Thánh được chu viên hoàn mãn hiểu thêm về bản sắc cư dân bách Việt " Thông qua trang phục hình thành nghi thức hầu đồng đã gắn bó xuyên suốt quá trình lịch sử
Dao thoa bản sắc người Kinh Thượng phong phú và đa dạng...

Thông tin Lớp Học
Thời gian học : Thứ 7 , CN trong tuần Bắt Đầu Khai giảng vào 16 Tháng 6
Lớp : 4-5 học viên
Địa điểm : 101B3 Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội
Học phí Khóa Hướng Dẫn : 3.000.000 VNĐ / 2 Tháng/ 16 Buổi
Đăng Ký trực tiếp : 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
DIên Đàn Hát Văn Việt Nam
Địa chỉ : 101B3 Trung Tự _ Hà Nội
ĐIện thoại : 0926919990
Mail: hatvan.vn@gmail.com
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát