01 December 2011

Diễn đàn tổ chức đi dự ĐÔNG A PHỦ ( 11.11 Tân Mão )Nhận lời mời từ bên diễn đàn Đông A Phủ 
với mong muốn giao lưu vào tạo thêm nhiều sự gắn bó 
giữa hai website về Tín ngưỡng thờ Mẫu . 
BQT diễn đàn tổ chức chuyến đi tới Đền Đại Lộ , 
dự khánh tiệc Quan Giám Sát do diễn đàn ĐÔNG A PHỦ tổ chức

Kính mời các thanh đồng đạo quan, đồng anh lính chị,
các ghế bốn phủ cùng bách gia trăm họ 
Đùng 9h sáng vân du tới số Cổng Chùa Tứ kỳ để cùng họp hội bắt đầu chuyến đi về Đền Đại Lộ 

Kính mong các anh các chị các em có mặt đúng giờ ... hoan hỉ nghênh đón 
Thành viên đăng ký xin vui lòng liên hệ trực tiếp 

Nội dung chuyến đi : 

- 9h - Ngày 11/11/Tân Mão ( tức ngày 05/12/2011 ) 
tập trung ở cổng chùa Tứ Kỳ ( Đối diện bến xe nước ngầm )
- Về Đền Đại Lộ tham dự Khánh tiệc Quan Giám Sát do ĐÔNG A PHỦ tổ chức
7h30' làm lễ thỉnh phật tứ phủ
- 8h30' lễ thỉnh Trần Triều
- 9h00' lễ Thánh Mẫu , khao các quan
- 10h30' Cung nghênh thánh giá nhà Trần trên đền thờ Đức Ông

Các giá hầu gồm: 

Giá Đức Đại Vương
Giá Đức Thánh Cả
Giá Đức Thánh Phó
Giá Đức Thánh Tam 
Giá Cô Đệ Nhị Đại Hoàng
Giá Đức Thánh Phạm
Giá Đức Ông Tả Tướng Quân
Giá Ngũ Hổ Đại Tướng

--------------------------------------------------------------------

- 11h30' thụ lộc 
- 12h 30' Cung nghênh loan giá tứ phủ tiên thánh dưới phủ Mẫu
- 16h30' Lễ tạ

Chi tiết vui lòng liên lạc Liên lạc BQT diễn đàn : 

- mantico : 0926919990 
- A Trí Minh : 0913381233

Diễn đàn dự Lễ Tạ bách nhật tại Chùa Tứ kỳ
Một số hình ảnh lên đồng tại Cung mẫu - Chùa Tứ Kỳ 
Tân đồng : Ngô Bạch Huyền hầu tạ Bách nhật tại Cung mẫu - Chùa Tứ Kỳ ( Hà nội 02.11.2011 ậm lịch ) )
photo : manticoThành viên tham gia : 


Thắng ( Nhị ) - Quang Duy ( Nguyệt )


Đình Huy ( giữa )


Cô sáu ( Đức Anh ) - C Xuân ( kế toán diễn đàn )( thành viên ở diễn đàn tham dự  )


Anh Tạ Hải Kình ( trống )


Kim Trung Linh 


Hữu Duy ( Quan họ )


Tham gia : Tạ Hải kình ( trống ) - Duy ( nguyệt ) - Huy ngố ( nguyệt ) - Anh Minh ( Nguyệt - Đền Hàng bạc ) / Hữu Duy ( Quan họ ) / Lưu công anh Quân ( Trống ) / Thắng ( Nhị ) / Bảo Hoàng / Đinh Xuân / Đức anh ( cô sáu ) / Tuân ( quảng cáo ) / Nam Anh / Cùng nhiều các thành viên diễn đàn đã tham gia tiếp phúc trợ duyên cho tân đồng 
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991