28 November 2010

Bài viết : CÔ BÉ TÂN AN
VĂN CÔ BÉ TÂN AN

Đất Tân An địa linh chung tú
Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang 
Non xanh nước biếc trăng ngàn 
Thỉnh mời Cô Bé Tân An ngự về 
Thú non tiên bốn bề sông núi 
Dấu sơn hà tụ hội khí thiêng 
Tân An cổ tích lưu truyền Tiếng thơm 
Cô Bé khắp miền gần xa 
Có phen chơi Bảo Hà Trái Hút 
Dạo tiếng đàn thánh thót nhặt khoan 
Chiềng Ken, Tân Thượng, Tân An 
Nậm Tha, Nậm Rạng, Làng Giàng, Khánh Yên 
Ngàn núi đá nọ miền sơn thuỷ 
Ngôi đền thờ tú khí danh lam 
Trăm hoa đua nở trên ngàn 
Mẫu đơn đua sắc phong lan khoe màu 
Bầy chim non bên lầu ríu rít 
Cảnh rừng chiều mờ mịt sương giăng 
Non xa thấp thoáng bóng trăng 
Ngàn mây lấp ló cung Hằng nhởn nhơ 
Dưới suối khe lững lờ nước chảy 
Ông hổ gầm vang dậy sơn lâm 
Nhớ xưa có giặc ngoại xâm 
Nữ trung anh kiệt dẹp quân bạo tàn 
Danh thắng tích Tân An thiên cổ 
Dẫu biến dời vẫn tỏ sử xanh 
Thượng ngàn ghi dấu oai linh 
Chữ tâm ẩn hiện phân minh tỏ tường 
Chữ trung hiếu cương thường gìn giữ 
Nghiệp tham sân tân khổ còn đâu 
Chữ tâm linh ứng nhiệm mầu 
Cải tà quy chính trước sau mới là 
Khắp bốn phương gần xa nô nức 
Chư thanh đồng đệ tử con nhang 
Đèn hương võng tía quạt vàng 
Thỉnh mời cô bé đào đàn chứng minh 
Nay đệ tử văn trình tấu đối 
Dốc lòng thành sám hối cửa thiêng 
Thỉnh Cô trắc giáng bản đền 
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường 
Phép linh ứng ra tay tế độ 
Nguyện vì đời cứu khổ độ mê 

No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991