12 May 2011

Đường trường tải lương ( Chèo )Thuyền lớn quan bắt tải lương
Còn chiếc thuyền bé đưa nàng sang
Chờ nàng chả thấy nàng sang
Để anh chờ đợi sương sa lạnh lung
Đắp một dải yếm hơn chung áo mềm
Anh cầm chèo nàng ngủ đấy sao yên
Đánh thức nàng dậy ngồi bên cọc chèo
Qua Thái Sơn tới núi Cánh Diều
( Lời thơ)


Đây là lời thơ của làn điệu “ Đường trường tải lương”. Đây là làn điệu nằm trong hệ thống đường trường và là một trong những làn điệu dài và khó trong nghệ thuật chèo đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Làn điệu này có tính chất trữ tình, sâu lắng thiết tha đằm thắm đượm mầu trách móc, thở than. Thường được dùng để biểu hiện tâm trạng chờ đợi, nhớ nhung có thể dùng cho đơn ca nam hoặc nữ và cũng có thể dùng cho dàn đồng ca

ĐƯỜNG TRƯỜNG TẢI LƯƠNG

Bản 1 : Trình bày : Nghệ sĩ nhân dân Minh Lý

Bản 2 : Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình


Bản 3 : Trình bày : Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài


Bản 4 : Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải
KHI HÁT SẼ THÀNH

Tải i lương i / i chiếc thuyền ì / lớn i / i í nay / í i i thôi i / dậu i / i ì i í / ì i i (LK4)

Thuyền / ông i quan i (xt2) ơi / i i bắt (xt2) ới / i a a / đem đi tải í (xt2) ới / i í lương í i i ông / quan í ngài / i ì i (xt2) ơi / a bắt í i đem / đi à đi tải í (xt2) ới / i í lương i / i í i i i i í / ì i i (LK4)

Ấy í / còn ì một (xt2) a nay / dậu ìì / chiếc i thuyền ì / ì i i / i i i í / i ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i ì i / i i í / i i này / ì i í / i i (LK4)

A nay / dậu / anh mấy đưa i / i í i (xt2) ới / a a nàng này / này sang / bên quá i (xt2) ới / i í giang i / i i i í / í i i anh i (xt2) a / anh í chờ ì / cô / i i nàng (xt2) i / i i chả i / í i chả này này chả i (xt2) a / có thấy i / thấy i i í i / i i nàng (xt2) i / í i ra i / í i i ì i i i í / i i này / ì i i / í i i (LK4)

Ấy / để í anh i (xt2) a nay / dậu / anh i chờ / í / i i đợi i i i í / i ì i (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i ì i / i i i / í i này / ì i i / í i i (Lk4)

A nay / dậu / nó mấy sương i / i í i (xt2) ới / ì i xa này / này sương / xa cô lạnh i (xt2) ới / i ì lùng ới ới i / em ơi i / i ì đêm i (xt2) i /i í hôm í i ì / ì i qua (xt2) a / a á sương í i / sương này này sương (xt2) a / sương giá i / sương / giá cô lạnh i (xt2) í / i i lùng ì / ỉ / í / i i ì (LK4)

Ấy / đắp một i (xt2) a nay / dậu ì ì / chiếc i giải i (xt2) ì / ì i yếm i / i i i í / i ì ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i i ì / i i i í / i i này / i i i / i í i (LK4)

A nay / dậu / nó mấy hơn i / i ì í i (xt2) ới / i í chung này / này năm / tấm i áo ì ( xt2) ới / i i mềm ơi ới i / em ơi i ìanh (xt2) á / a cầm ì / í / i i chèo (xt2) i í ngủ i / í i ngủ này này ngủ í (xt2) a / a đấy i / ngủ / đấy í sao i (xt2) ới / i í yên i / i í i / i / í / ì ỉ i (LK4)

Anh / đánh thức (xt2) a nay / dậu / cô i nàng / i / i i dậy i i i í / i i ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i i ì i i i í / i i này / ì i i / í i i (LK4)

A nay / dậu i / em mấy ngồi i / i ì í i (xt2) ấy / mấy í bên này / này bên / cái i mái i (xt2) ới / i i chèo ơi ới i / em ơi i ìqua (xt2) a / qua thái i / i / i í sơn (xt2) a / à tới i / í i tới này / này tới i (xt2) a / a núi i / tới / núi i cánh i (xt2) ới / i diều ì / ỉ / í / i i ì
-----------------------------------------------------------------------------
Sưu tập: Bảo Hoàng
Trình bầy: Mantico blog
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát