24 February 2011

Lịch trình cho buổi đi lễ đầu xuân


     Đầu xuân năm mới  2011 Blog kính chúc toàn thể anh chị em một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG .  
     Với mục đích để mọi người gặp gỡ và giao lưu với nhau v& cũng là du xuân đi lễ câu an đầu năm. Blog tổ chức chương trình du xuân đi lễ cầu an đầu năm . 
                                 Địa điểm: Một số đền chùa khu vục Gia Lâm - doc Sông Hồng
                                 Thời gian: 8h sáng Chủ Nhật ngày 27/02/2011
                                 Phương tiện đi lại: tự túc 
                                 Kinh phí: 100N ( bao gồm chi phí sắm sửa đồ lễ + chi phí an trưa )
         Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em!

------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời
Các bạn tham gia vui lòng comment ở cuối bài viết ( tên / số điện thoại ) hoặc  gọi điện thoại / nhắn tin về cho blog theo số : 0926919990 ) 


Lịch trình du xuân ngay 27/02/2011 :  
8h tập trung tại chân cầu Long Biên - Phía bên Gia Lâm
- Đền Ghềnh 
- Chùa Bồ Đề
- Đền Chầu Đệ Tứ
- Đền Lâm Du 
- ( Nghỉ ăn trưa : Kế hoạch là dừng chân tại Đền lâm du )
- Đền Mẫu Thoải 
- Đền Rừng 
- Đền Núi 
- Chùa Tiêu Giao 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên lạc với blog : Mantico 
Mail : giothang4@yahoo.com
Phone : 0926919990
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát