03 January 2011

Thành viên tham gia buổi Giao lưu Hát văn lần 3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA OFFLINE 3
mantico's BLOG

Mantico xin trân thành cảm ơn sự có mặt của các thành viên tới tham gia buổi OFFLINE 3 " Những bạn yêu thích hát văn .Chi phí của buổi OFFLINE dựa vào hoàn toàn kinh phí thu được từ các thành viên tham gia OFFLINE và những Mạnh thường quân có đóng góp với BLOG . 
-----------------------------------------------------------------------------------
Trân thành cảm ơn sự đóng góp của các thành viên 


Stt
Tên Thành viên
Số tiền
Nơi đến
1
Chị Thanh ( giá cậu )
200
Hà Nội
2
Anh Trí Minh
100
Hà Nội
3
Vũ ( học sinh ) Lạng sơn
50
Lạng Sơn
4
Phúc ( học sinh )
50
Hà Nội
5
Anh Khởi
100
Hải phòng
6
Nguyễn Thu Trang
100

7
Nguyễn Nhân Đức
100

8
Nguyễn Việt Phúc ( H/s )
50
Hà Nội
9
Nguyễn Trung Chí ( H/s )
50

10
Mai Văn Dương  ( S/v )
50

11
Hoàng Văn Thái
50
Tuyên Quang
12
Phí Huyền Trang
100

13
Mai Đức Anh
50

14
Lưu Công Anh Quân
50
Hà Đông
15
Anh Hoàng
100
Hà Nội
16
Anh Phạm Thanh Đồng
400
Nam Định
17
Đỗ Trọng Hiếu
100
Nam Định
18
Chị Tần
100
Hà Nội
19
Nguyễn Ngọc Lâm
100

20
Đặng Quốc Quân
100

21
Trần Hà Mi ( S/v )
50

22
Trần Tuấn Vũ
100

23
Nguyễn Thanh Vân
100

24
Anh Phương
100

25
Nguyễn văn Duy
100

26
Chị Diệu Hoa
500
Hà Nội
27
Anh Quang Hải
100

28
Vũ Tất Thành
100
Hà Nội
29
Nguyễn Thúy Liễu
100

30
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
100

31
Trần Mạnh Dũng
100

32
Nguyễn Văn Vinh
100

33
Bùi Quang Tuấn
100

34
Nguyễn Kim Huệ
100

35
Lương Quang Dũng
100

36
Trần Thu Hoa
100

37
Hùng
100
 Yên Bái
38
Phạm Thị Hường
50

38
Trường ( S/v )
50

39
Nguyễn văn Thắng
50


Tổng số tiền thu được
4200


Danh sách Bảng Vàng Tài Trợ OFFLINE 3 
--------------------------------------------------------------------
01 : Chị Diệu Hoa :  500k 
02 : Anh Thanh Đồng : 400k
03 : Chị Thanh : 100k

--------------------------------------------------------------------
Anh Trí Minh / Huyền ( Hà Đông ) :   Xôi / chè  
Chương Nguyên Phúc   ( Hưng yên ) :  Quả  cho buổi offline 3
Đức Anh : Tài trợ 1 lẵng hoa
Anh  Hoàng ( Hà Nội ) : Bánh  kẹo cho buổi offline 3
Anh Tuân : Tài trợ Banner
Quà cho  các bạn tham gia biểu diên

Buổi offline 3 hoàn thành  nhờ sự nhiệt tình tham gia của  tất cả các bạn tham gia biểu diễn trong lần offline 3  . Blog có  dành một phần quà nhỏ cho  các bạn tham gia các tiết mục  cũng như các bạn cung văn đã nhiệt tình giúp đỡ blog hoàn thành tốt chương trình lần 3
PHẦN DÀN NHẠC
01 : Đình Huy ( Nam định ) . Đàn nguyệt/ hát văn
02: Lưu Công Anh Quân ( Bộ gõ / Đàn nguyệt / hát văn )
03: Tuấn (  Bộ gõ )
04: Anh Trần Thái Hoàng :  hát văn
PHẦN  BIỂU DIỄN
01 :   Đức Anh  ( giá Chầu Tám Bát Nàn )
02 :  Anh Dũng  ( Chầu Đệ Nhị )
03 : Phúc  ( Hưng Yên )  / Cô chín Đền Sòng
04 :  Phúc bé ( Hà Nội ) / Chầu bé
05 : Lương  Quang Dũng  (giá Cô bé   )
06 : Chị Thanh ( giá Cậu bé )
PHẦN  MC
01 :  Anh Bảo Hoàng
02 : Hữu Duy ( Bắc Ninh )
PHẦN NỘI DUNG
01 : Anh Trí Minh
02 : Trường  ( soạn giả PHÚC YÊN )
03: Anh Phong  ( hỗ trợ Khăn áo )
--------------------------------------------------------------------
Hiện tại một số phần quà cho các bạn ở bên biểu diễn đã được BLOG  trao trong phần cuối buổi offliine . Một số bạn bận việc nên đã về sớm . Rất mong các bạn liên lạc lại với mantico's BLOG  để BLOG có thể gởi  các bạn 1 món quà kỷ niệm mà BLOG muốn dành tặng cho các bạn

iên lạc vui lòng gởi về : giothang4@yahoo.com
Sđt : 0926919990

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát