15 January 2011

Thông tin thành viênTHÔNG TIN THÀNH VIÊN

Mantico chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bạn tham gia các tiết mục biểu diễn / cung văn / các thành viên có đóng góp tích cực .  blog có lưu thông tin cá nhân của các bạn ở mục thành viên giúp các bạn có thể liên lạc với họ một cách nhanh chóng nhất .  
-------------------------------------------------------------------------------

Tên : Trần Đình Huy
Phụ trách :  Đàn Nguyệt / Hát văn
Tham gia OFFLINE : Lần 1 , Lần 2 , Lần 3
Ngày sinh : 17/11/1988
Quê : Nam Định
Nick : ( Liên hệ với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại : Nhà hát chèo Nam Định
Thông tin riêng :

------------------------Tên : Lưu Công Anh Quân
Phụ trách :  Đàn Nguyệt / Hát văn
Tham gia OFFLINE : Lần 1 , Lần 2 , Lần 3
Năm sinh  : 1990
Nơi sinh  : Nam Định
Nick : ( Liên hệ với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Nghành nghề : Sinh viên
Thông tin riêng :

------------------------


Tên : Phạm Quang Duy ( string )
Phụ trách :  Đàn Nguyệt / Hát văn
Tham gia OFFLINE :  Lần 2
Năm sinh  : 24/08/1988
Nơi sinh  : Thái Bình
Mail :Duy2string@gmail.com
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại : Nhà hát chèo Nam Định / chuyên ngành Đàn nguyệt / Bộ gõ ( trống )
Thông tin riêng :
------------------------Tên : Ngô Thị Châm
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE :  Lần 2
Năm sinh  :
Nơi sinh  : Hưng Yên
Nick : ( Liên hệ với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại :
Thông tin riêng :
------------------------
Tên : Trương Nguyên Phúc
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE :  Lần 2 ( Cô Sáu ) , lần 3 ( Cô chín Đền Sòng )
Năm sinh  : 1/09/1987
Nơi sinh  : Khoai châu - Hưng Yên
Nick : ( Liên hệ với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Công việc :  Kinh doanh
Thông tin riêng :
------------------------
Tên : Lương Hương Nguyên
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE :  Lần 2 ( Cô Đôi Thượng Ngàn  )
Năm sinh  : 28/04/1984
Nơi sinh  : Tuyên Quang
Mail  : duongha_1985@yahoo.com
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại :  Kinh Doanh
Thông tin riêng :
------------------------

Tên : Đỗ Bảo Phúc
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE : Lần 2 ( Chúa Thác Bờ  ) , Lần 3 ( Chầu bé )
Năm sinh  : 1996
Nơi sinh  : Hà Nội
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại :  Học Sinh
Thông tin riêng :
------------------------
Tên : Mai Đức Anh
Phụ trách :  Biểu diễn / MC
Tham gia OFFLINE : Lần 2 ( Cô chín  ) , Lần 3 ( Chầu Bát  )
Năm sinh  :
Nơi sinh  : Hà Nội
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại :
Thông tin riêng :
------------------------

Tên : Nguyễn Thu Thanh
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE :  Lần 3 ( Giá Cậu bé  )
Năm sinh  : 1984
Nơi sinh  : Tuyên Quang
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Làm việc tại :
Thông tin riêng :
------------------------

Tên : Bùi Xuân Cương
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE : Lần 2 ( Giá Cô bé  )
Năm sinh  : 1990
Nơi sinh  : Hà Nội
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề : Sinh viên
Thông tin riêng :
------------------------

Họ Tên : A. Đạt
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE : Lần 2 ( giá Chầu Lục   )
Năm sinh  :
Nơi sinh  : Hà Nội
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề :
Thông tin riêng :
------------------------

Tên : Lương Quang Dũng
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE : Lần 3 ( giá Cô bé Suối Ngang   )
Năm sinh  : 1993
Nơi sinh  : Hà Đông
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề :
Thông tin riêng :
------------------------

Tên :
Phụ trách :  Biểu diễn
Tham gia OFFLINE : Lần 3 ( giá Chầu Đệ Nhị   )
Năm sinh  :
Nơi sinh  :
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề :
Thông tin riêng :
------------------------

Tên : Hữu Duy
Phụ trách :  MC / Hát văn
Tham gia OFFLINE : Lần 1 , Lần 2 , Lần 3
Năm sinh  : 1987
Nơi sinh  : Bắc Ninh
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề : Đoàn Quan họ Bắc Ninh / Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam
Thông tin riêng :
Tên : Anh Phong 
Phụ trách :  Biểu Diễn / khăn áo cho các giá Đồng
Tham gia OFFLINE :  Lần 2 , Lần 3
Năm sinh  : v
Nơi sinh  : Hà Nội 
Mail  : ( Liên lạc với BLOG )
Số điện thoại : ( Liên hệ với BLOG )
Ngành nghề : v
Thông tin riêng :v---------------------------------------------


BLOG ĐANG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHẦN " THÔNG TIN THÀNH VIÊN " . CÁC BẠN VUI LÒNG GỞI CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỂ BLOG LƯU TRỮ DỨ LIỆU SAU NÀY 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát