27 November 2010

Cô Đôi Thượng Ngàn - Hát văn ( traditional music )

2 comments:

 1. hả hỉu cái mô cái tê chi nữa

  ReplyDelete
 2. Xinh thay một thú trên ngàn
  Bầu trời cảnh phật phong quang bốn mùa.
  Trên bát ngát trăm hoa đua nở,
  Dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi. (LK)

  Chim bay phấp phới mọi nơi,
  Cá theo ngược nước đùa bơi vẫy vùng
  Trên rừng tùng gió rung lác đác,
  Đỉnh sườn non đá chất cheo leo
  Sông thương nước chảy trong veo. (LK)

  Sông thương nước chảy trong veo
  Thuyền xuôi, bè ngược hò reo vang lừng.
  Nhìn đá núi mấy tầng cao thấp,
  Ngàn cỏ hoa tăm tắp màu xanh. (LK)

  Tiên cô càng nhìn đồi núi càng xinh,
  Hoa khoe sắc thắm đua tranh mọi mầu.
  Niềm thích thú một mầu phong cảnh,
  Mùi cơm Lam thịt thính tính cô ưa,
  Cô chơi đồng đăng ao cả,chợ bờ. (LK)

  Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu,
  Hoa thơm cảnh lạ mấy mầm ấm êm.
  Nhìn cảnh vật rừng sim ao cá,
  Đọt măng giang, măng nứa, măng tre
  Các bà tiên đủng đỉnh ra về. (LK)

  Bài sai đối triệu lục cung
  Nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang.
  Tính cô hay măng trúc măng giang. (á a….) (LK)

  Chiều quang sáng tỏ lưng trời,
  Một mầu son sắc tốt tươi rườm rà,
  Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. (á a….) (LK)

  Đêm đêm ánh đuốc lập lòe,
  Tai nghe tiếng thú hú rừng gọi nhau,
  Đuốc ánh sáng tỏ đêm thâu.
  Một màu son sắc tốt tươi rườm,
  Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. (á a….) (LK)
  Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa,
  Cô đôi dạo gót vào ra sớm chiều.
  Chiếc thồ mây nặng chĩu nưng đeo. (á a….) (LK)

  Sưu tầm.

  ReplyDelete

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991