19 November 2010

Ý tưởng của bạn cho buổi offline 3 ?DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ( HỌP MẶT LẦN 3 )
bài viếtkevildavis@yahoo.com
1 . Chuẩn bị :

- Địa điểm : 88 Thanh Nhàn
- Thời gian : 8h sáng ngày : ………,
- Khăn áo : sẽ nhờ anh Phong giúp
- Trang trí : sẽ nhờ sự trợ giúp một số bạn gái cắm hoa ( bàn ghế sẽ kê sát vào trong tường tạo khoảng không ở giữa , các bàn sẽ kê sát nhau trên mỗi bàn có một vài bát hoa , it bánh kẹo . Khoảng không ở giữa sẽ là khgu vưc trình diễn văn nghẹ và MC đứng )
- Âm thanh : sẽ đăng ký chuẩn bị
- Văn nghệ : sẽ có đăng ký hạn châm nhất là thứ 6

2 . NỘI DUNG chính :
- 8h đến 8h25 giao lưu với các thành viên mới , và hỏi thăm các thành viên cũ , giới thiệu cung văn
-8h25 đến 8h30 : Một đoạn trích trong 36 giá trầu . bằng cung văn
-8h30 đến 8h45 : sé là phát biểu của anh Nhất
- 8h45 đến 9h10 : giới thiệu sơ bộ về hát văn ( do một thành viên nào đó )
- 9h10 đến 9h15 : sẽ là một bài hát quan họ hay hát văn
- 9h15 đến 9h35 : là giải đáp thắc của mọi người
- 9h 45 đén 10 h là văn thỉnh TAM TÒA THÁNH MẪU
10 0h đến 11h3: các tiêt mục văn nghệ , mở đàu bao h cũng sẽ có sự giới thiệu sơ bộ về giá chầu , sau đó là lời cảm ơn của thanh đồng
-11h30 đến 11h45 là phát biểu cảm ơn mọi người
Sau đó mọi người sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa cung nhau ăn nhẹ : xôi hay bánh mỳ cùng nước
Sauk hi ăn trưa mọi ngwoif có thể nghỉ ngơi và chia sẻ cũng như sẽ cùng nhau đi lễ PHẬT , THÁNH

 
Trên đây là vài ý kiến của em mong anh chị xem xét và cho ý kiến ạ …
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991