03 December 2010

Mục hạ vô nhân ( Văn Ty )


Từ nhỏ, Văn Ty đã ngấm "máu" văn nghệ từ hai cụ thân sinh, bố phụ trách đội chèo một làng quê ở Xuân Trường, Nam Định, mẹ mê hát văn. Nhà anh là nơi các cung văn nổi tiếng đất Nam Định, Hà Nội thường xuyên lui tới, trong đó có nghệ sĩ rất nổi tiếng như Thế Tuyền, NSƯT Kim Liên hay nghệ nhân Ba Ruông. 16 tuổi trúng tuyển đoàn chèo Nam Định sau đó tiếp tục được học tại Nhạc viện Hà Nội, anh vẫn lui tới nhà các nghệ nhân Hà thành học hát văn.

"Khổ lắm! Thời kỳ đó rất khó khăn. Mọi người lại có cái nhìn chưa thiện cảm với không chỉ hát văn, hầu như chẳng ai thích đi học nhạc cổ, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi học với cụ Ba Ruông, cụ Ban, cụ Du. Càng học càng thấy mê nên tôi nghĩ kiểu gì cũng phải giữ lối hát cổ mà các cụ đã truyền dạy" - Văn Ty kể.

MỤC HẠ VÔ NHÂN
Trình bày : Văn TyMục Hạ Vô Nhân chúng anh đây Mục Hạ Vô Nhân
Nghe em nhan sắc, lòng thân anh có mấy dạt dào
dù em mặt phấn má đào
Mặt phấn má đào, dù em mặt phấn má đào
dửng dừng dưng cũng chẳng có thèm trông làm gì
Em lấy anh, anh có đi trước làm gì

Đi trước làm gì, em lấy anh, anh có đi trước làm gì
tay thì dắt díu, tay thì quàng vai, vén tay sờ chốn em ngồi
Sờ chốn em ngồi, vén tay sờ chốn em ngồi, 
em thì chẳng thấy, anh thời thở than, bâng khuâng như mất lạng vàng

Như mất lạng vàng, bâng khuâng như mất lạng vàng
Cái sênh cái trống, cái đàn ai mang
ai ơi thương kẻ dở rang miêng ca tay gẩy khúc đàn tương tư, 
chẳng yêu, chẳng nề, chẳng vì
Chẳng nề, chẳng gì, chẳng yêu, chẳng nề, chẳng gì,
cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành một duyên, hai nợ, ba tình

hai nợ ba tình, một duyên, hai nợ ba tình
chữ duyên chia với chữ tình ai mang
kẻo còn đi nhớ về thương kẻo còn để mối tơ vương bên lòng
đôi ta chút nghĩa đèo bòng

chút nghĩa đèo bòng, đôi ta chút nghĩa đèo bòng
dẫu mòn con mắt, tấc lòng nhãn khai
ngại ngùng những bước chông gai

những bước chông gai, ngại ngùng những bước chông gai
Trần gian nhẫn nhục, nào ai biết gì
cái tình là cái chi chi....

đố ai.. lên trốn chợ.... trời..
dẫn anh... lên khoắng.. một vài.. các ả nàng tiên.

là cái chi chi, cái tình là cái chi chi
yêu nhau phải bảo đường đi lối về, đôi ta chót nặng lời thế

chót nặng lời thế đôi ta chót nặng lời thề
đường xa dắt diu, đi về có đôi
tới đâu người đứng ta ngồi
khi đàn khi hát, mọi người vây quanh
ai ơi ăn ở cho đành, ai ơi ăn ở cho đành


No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991