24 October 2010

Điệu Lới Lơ ( Nhạc Chèo )


Tản mạn : Nghe điệu " Lới lơ " trong Album hòa tấu nhạc dân tộc của Nguyễn Hoàng Anh chợt thấy ẩn hiện đâu đó bóng dáng của cây đa làng quen thuộc . Hình ảnh ấy dường như in sâu trong mỗi con người Việt . Cây đa đầu làng cũng trở thành nơi họp chợ của dân trong làng, một vài làng, và đôi chỗ là cả một vùng. Và Có lẽ cây đa chợ Dốc là được nhiều người biết đến nhất. Chưa biết chợ Dốc ở đâu, cây đa chợ Dốc thế nào, nhưng ai cũng biết câu hát:

"Trèo lên quán Dốc, ngồi gốc cây đa…"

Nhưng quán Dốc chắc gì đã là quán chợ? Biết đâu lại là quán thờ, quán đạo thì sao? Ai hỏi như vậy chắc hẳn không phải là người mê chèo rồi. Còn nếu bạn hay nghe hát chèo hẳn sẽ biết điệu Lới lơ: "Em đi chợ Dốc, ngồi gốc cây đa, thấy cô bán rượu …" . Chỉ tiếc không biết chợ Dốc với cây đa có cả trong quan họ lẫn trong chèo này ở đâu để ta được một lần đến tận nơi chiêm ngưỡng .Thà hồn trong giai điệu nhẹ nhàng của làn điệu Lới lơ bất chợt nhớ về hồn xưa nơi cũ lại về .


Điệu Lới Lơ
-----------------------------------
trình bày : Nguyễn Hoàng Anh ( sáo )

Ta đi i i đi chợ dốc
tề tề ngồi i i gốc gốc cây đa
tề tề ngồi i i gốc gốc cây đa

Thấy í í cô iii cô này thấy cô cô bán rượu i i
mặc áo i i nâu già cô lại í í lại thắt
dây dưng i xanh, i ì i í i ì…

Khăn xanh iii xanh có dí
Này là có í í dí dí đội đầu,
này là có í í dí dí đội đầu …

Để iíi…. thương i i í ì thương này
để i i thương để nhớ i i,
để nhớ iii để sầu này qua
lới i i nọ cho ì ì ai. i ii

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát